Badanie skuteczności programu „START”

Wpływ programu profilaktycznego „START” na kompetencje społeczne młodzieży licealnej

Celem tego opracowania jest po pierwsze: ustalenie, czy istnieje zależność między zmianami na Skali Kompetencji Społecznej a programem "START", po drugie: ustalenie, czy program profilaktyczny "START" wpływa na przyrost wiedzy u młodzieży licealnej na temat stosunków międzyludzkich.

Wpływ programu profilaktycznego „START” na kompetencje społeczne młodzieży licealnej

Dla szkół

Od momentu powstania stowarzyszenia jedną z naszych podstawowych działalności jest współpraca ze szkołami.

Wstęp

Celem tego opracowania było po pierwsze: ustalenie, czy istnieje zależność między zmianami na Skali Kompetencji Społecznej a programem "START", po drugie: ustalenie, czy program profilaktyczny "START" wpływa na przyrost wiedzy u młodzieży licealnej na temat stosunków międzyludzkich.

Zastosowaną techniką badań pedagogicznych była technika ankietowa. Narzędzie badawcze stanowił kwestionariusz ankiety Skala Kompetencji Społecznych stworzony przez członków Towarzystwa Wiedzy Psychologicznej "START".

Zmienną niezależną w prowadzonym eksperymencie stanowił program profilaktyczny "START", a zmienną zależną  kompetencje społeczne młodzieży licealnej. Eksperyment ten miał w istocie wykryć związki przyczynowo-skutkowe między zmienną zależną a badanym układem.

Wobec przedstawionych (patrz rozdz. 4) wyników z dużym prawdopodobieństwem można uznać, iż różnice w grupie eksperymentalnej pomiędzy odpowiedziami na każde z tych pytań zostały spowodowane realizacją programu profilaktycznego "START". Ponadto z charakteru udzielanych odpowiedzi wynika, że program "START" wpływa na przyrost u młodzieży licealnej wiedzy na temat stosunków międzyludzkich. Pod wpływem programu "START":

  • wzrosła świadomość młodzieży licealnej na temat procesu komunikowania się i trudności, jakie mogą w nim nastąpić
    wzrosła wiedza o nierówności, jaka panuje w społeczeństwie
  • nastąpił wśród młodzieży wzrost wiedzy na temat sytuacji ekstremalnych, a w szczególności sposobów radzenia sobie z nimi
  • nastąpiła zmiana w sposobie postrzegania mówienia o sobie w dobry sposób w sytuacjach ekspozycji społecznej.
  • nastąpił wzrost wiedzy na temat stereotypowych zachowań.
  • zwiększa się świadomość ograniczeń twórczego myślenia, jakie nakłada na nas otoczenie społeczne. Bezkompromisowy konformizm skutkuje poważnym ograniczeniem myślenia twórczego i wyjawiania pomysłów.
  • nastąpiło zwiększenie się świadomości i wiedzy na temat sytuacji i relacji w domu rodzinnym oraz nastąpiło zwiększenie się gotowości do rozmowy na te tematy.
  • wzrosła wiedza młodzieży na temat odmiennych stanów świadomości.

Zapraszamy do zapoznania się z całością opracowania

Pobierz pełne opracowanie (0,65 MB)

Do otwarcia pliku niezbędny jest program Adobe Reader

Nikt nigdy nie powie

Nikt nigdy nie powie Ci że już wystarczy Nikt nigdy nie powie Ci że już nie musisz się starać Nikt nigdy nie powie …

Bohumil Hrabal, Auteczko, przekład Jakub Pacześniak, Wydawnictwo Znak, Kraków 2009.

Opowiadanie rozpada się na dwie części, pierwsza to rozdziały 1 – 6, poświęcone kotom w Kersku i rzezi, jaką urządził …

Mój, raj tuż za rogiem.

Kiedy spotkałam Florę Tristan właśnie „[…] wracała do hotelu krętymi, brukowanymi uliczkami Auxerre, zobaczyła …