Towarzystwo Wiedzy Psychologicznej „START”

Stowarzyszenie oświatowe realizujące zadania w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania

Uczestniczymy w kształceniu ustawicznym dorosłych, młodzieży i dzieci na zasadach partnerstwa z instytucjami oświatowymi oraz udzielamy wszechstronnej pomocy psychologicznej instytucjom, organizacjom i każdej osobie potrzebującej w zakresie posiadanych możliwości i posiadanych środków.

Pomagamy zwłaszcza w rozwiązywaniu problemów związanych z: alkoholizmem, narkomanią, przemocą w relacjach interpersonalnych, przemocą w rodzinie, przemocą instytucjonalną, integracją międzypokoleniową, marginalizacją i wykluczeniem społecznym, aktywizacją zawodową i rozwojem zawodowym, rozwojem kompetencji społecznych i zawodowych, opieką nad dzieckiem i wspomaganiem rodzin, niepełnosprawnością.

Zwiększamy wiedzę i podnosimy umiejętności naszych beneficjentów poprzez:

  •     realizowanie warsztatów i szkoleń
  •     przeprowadzanie wykładów i prelekcji
  •     konsultacje indywidualne
  •     kontakty z mediami

TWP "START" zrzesza psychologów, pedagogów oraz studentów wyżej wymienionych kierunków.

Towarzystwo Wiedzy Psychologicznej powstało w 2003 roku, jednak jego członkowie wspólnie realizowali projekty psychologiczne od roku 2001. Jednym z takich projektów jest program rozwoju interpersonalnego "START" przeprowadzany w liceach łódzkich.

Od 19 lipca 2004 roku TWP "START" do stycznia 2016 roku mieliśmy status organizacji pożytku publicznego. Każda osoba, chcąca wspomóc nasze działania, może przekazać nam darowiznę.

 

Dane formalne TWP "START"

  •  numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000190995
  •  adres: ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 16 m 7, 90-255 Łódź
  •  NIP 726-247-07-62
  •  REGON 473224492
  •  data rejestracji: 30-01-2004
  •  numer konta bankowego: 54 8780 0007 0030 1859 1000 0001 Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Łódzkim

Nikt nigdy nie powie

Nikt nigdy nie powie Ci że już wystarczy Nikt nigdy nie powie Ci że już nie musisz się starać Nikt nigdy nie powie …

Bohumil Hrabal, Auteczko, przekład Jakub Pacześniak, Wydawnictwo Znak, Kraków 2009.

Opowiadanie rozpada się na dwie części, pierwsza to rozdziały 1 – 6, poświęcone kotom w Kersku i rzezi, jaką urządził …

Mój, raj tuż za rogiem.

Kiedy spotkałam Florę Tristan właśnie „[…] wracała do hotelu krętymi, brukowanymi uliczkami Auxerre, zobaczyła …