Andrzej Kuśmierczyk

Psycholog, prezes TWP "START"; członek założyciel TWP "START", współautor oferty programowej stowarzyszenia; absolwent Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ; ukończył kierunek Psychologia ze specjalnością psychologia kliniczna.

W TWP "START": 

 • prezes
 • udziela pomocy psychologicznej
 • trener prowadzący "Środowe spotkania", Kurs Trenera I i II Stopnia
 • prowadzi grupy wsparcia

 

Praca:

 • prowadzenie spotkań poświęconych problematyce: przemocy w rodzinie, agresji, uzależnień, sekt, subkultur młodzieżowych – dla uczniów, nauczycieli, rodziców
 • udział w programie Piramida dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych, finansowanym przez UM Łodzi
 • praca w Ośrodku Higieny Psychicznej Dla Ludzi Zdrowych utworzenie grupy terapeutycznej dla ofiar przemocy w rodzinie, terapia indywidualna; nadzór nad praktykami zawodowymi i prowadzenie grupy superwizyjnej
 • praca w Specjalistycznym Psychiatrycznym ZOZ 'Kochanówka', oddział odwykowy, utworzenie programu stacjonarnego leczenia odwykowego
 • utworzenie hostelu dla alkoholików i jego prowadzenie
 • ok. 960 godz. wykładów i ćwiczeń dla Woj. Ośrodka Doskonalenia Kadr Medycznych w Łodzi
 • prowadzenie warsztatów doskonalących dla profesjonalistów w wym. ok.250 godz.
 • prowadzenie zajęć z zastosowań psychologii w nauce i nauczaniu w Studium Podyplomowym dla Nauczycieli na UŁ
 • prowadzenie cykli zajęć warsztatowych poświęconych rozwiązywaniu konfliktów grupowych w łódzkich szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach

 

Ukończone, kursy, treningi, warsztaty:

 •  kursy I i II stopnia z psychoterapii - psychoterapia indywidualna, grupowa, rodzinna
 •  zgrupowanie treningowo-terapeutyczne Instytutu Psychiatrii i Neurologii Akademii Medycznej w Warszawie
 •  ok. 250 godzin warsztatów doskonalących z Psychologii Zorientowanej na Proces, w tym certyfikat Wschodnioeuropejskiego Intensywnego Seminarium z POP w wym. 40 godz. treningu i 40 godz. teorii

Śnieg i mróz

Marzę o śniegu i mrozie. Śniegu może być niewiele i mróz też może być skromniutki, tak z trzy, cztery stopnie. Bo …

Opole

Gdyby pochylić się nad wydarzeniem Festiwal Piosenki w Opolu 2017 r., to zamiast komentarza powinno zapaść krępujące …

Wyłączyć tryb ofiary

Jest takie powiedzenie, jeśli wszędzie gdzie pójdziesz, śmierdzi kupą, zajrzyj w podeszwę. Podobnie i z byciem ofiarą. …